प्रभातकुमार सुवेदी - धादिङ क्षेत्र नं. १ ख

Province-3   Party: Nepali Congress   Vote: Comment: