गोविन्दकुमार कार्की - भोजपुर क्षेत्र नं. १ ख

Province-1   Party: Nepali Congress   Vote: Comment: