Khaga Raj Bhatta - Dadeldhura-1

Province-7   Party: Maoist Centre   Total Vote Comment: